قیمت منهول بتنی

حوضچه،هندهول،منهول،سکو،کافو،گلوه،تیرک مارکر علمک شناسایی،سقف،فنداسیون،فندانسیون، ODC، GPON،جی پان،کانال انتقال،درب و کلاف،قیمت منهول بتنی

فونداسیون بتنی پیش ساخته
12
مهر

منهول بتنی برق و گاز

منهول بتنی برق و گاز  مطابق با کلیه استاندارد توسط صدف پردیس سپاهان طراحی و تولید گردیده. ویژگی ها و کاربرد های دریچه منهول بتنی یکی از بهترین پوشش هایی...

ادامه مطلب
منهول بتنی
12
مهر

منهول بتنی مخابراتی

منهول بتنی مخابراتی مطابق با کلیه استاندارد های مخابراتی توسط صدف پردیس سپاهان طراحی و تولید گردیده. از منهول مخابراتی و برق در پروژه های بزرگی مثل شبکه های گسترده انتقال...

ادامه مطلب