محصولات شرکت صدف پردیس سپاهان

سکوی بتنی

سکو کافو، جی پان و…

حوضچه بتنی

تیپ یک، دو و سه

هندهول

هندهول مخابراتی

هندهول

فونداسیون

نگهداری تیرک، پایه و…

فونداسیون بتنی

تیرک

تیرک شناسایی

علمک شناسایی بتنی پیش ساخته

سقف

سقف پیش ساخته بتنی

درب بتنی

درب و کلاف بتنی

دال بتنی

دال بتنی

جی پلن

جی پلن بتنی

بلوک سیمانی

بلوک سیمانی بتنی

استخر

استخر بتنی

آبرو

آبرو بتنی پیش ساخته

رکاب بتنی

رکاب بتنی

کالورت بتنی

کالورت بتنی

لوله بتنی

لوله بتنی

مخزن بتنی پیش ساخته

مخزن پیش ساخته

نگهدارنده بتنی

نگهدارنده بتنی

نوار قیری

نوار قیری یا نوار آبندی

آمار و ارقام

0

پروژه های در حال اجرا

0

پروژهای انجام شده

0

همکاران ما

0

مشتریان ما

مطالب