محصولات شرکت صدف پردیس سپاهان

سکوی بتنی

سکو کافو، جی پان و…

حوضچه بتنی

تیپ یک، دو و سه

هندهول

هندهول مخابراتی

هندهول

فونداسیون

نگهداری تیرک، پایه و…

فونداسیون بتنی

تیرک

تیرک شناسایی

علمک شناسایی بتنی پیش ساخته

سقف

سقف پیش ساخته بتنی

آمار و ارقام

0

پروژه های در حال اجرا

0

پروژهای انجام شده

0

همکاران ما

0

مشتریان ما

مطالب