مقالات

استخر بتنی پیش ساخته
14
مهر

استخر بتنی آماده

استخر بتنی آماده یکی از تولیدات صدف پردیس سپاهان طراحی و تولید گردیده است. امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی و برای استفاده بهینه از زمان، انواع استخر پیش...

ادامه مطلب
حوضچه بتنی بازرسی ارت
14
مهر

حوضچه بتنی بازرسی ارت

حوضچه بتنی بازرسی ارت یکی از تولیدات صدف پردیس سپاهان طراحی و تولید گردیده حوضچه ارت بتنی یکی از مهم‌ترین بخش‌های سیستم ارت است که در اینجا به صورت کامل آن را معرفی...

ادامه مطلب
فونداسیون بتنی پیش ساخته
14
مهر

حوضچه بتنی ارتباطی

حوضچه بتنی ارتباطی یکی از تولیدات صدف پردیس سپاهان طراحی و تولید گردیده حوضچه بتنی چیست؟ این حوضچه بتنی ارتباطی برای حفاظت از انواع کابل‌های گذرنده از مسیر‌های زیرزمینی نیازمند محصولاتی...

ادامه مطلب
کانال انتقال بتنی پیش ساخته
14
مهر

کانال انتقال بتنی پیش ساخته

کانال انتقال بتنی پیش ساخته مطابق با کلیه استاندارد توسط صدف پردیس سپاهان طراحی و تولید گردیده. یکی از این محصولات، کانال پیش ساخته بتنی و یا به نامی دیگر، آبرو بتنی پیش...

ادامه مطلب
معرفی انواع سقف بتنی
14
مهر

سقف پیش ساخته بتنی

سقف پیش ساخته بتنی مطابق با کلیه استاندارد توسط صدف پردیس سپاهان طراحی و تولید گردیده. وقتی از دیوار و سقف پیش ساخته بتنی صحبت می شود، نوع بتنی آن...

ادامه مطلب
علمک شناسایی بتنی پیش ساخته
14
مهر

علمک شناسایی بتنی پیش ساخته

علمک شناسایی بتنی پیش ساخته مطابق با کلیه استاندارد توسط صدف پردیس سپاهان طراحی و تولید گردیده. علمک شناسایی بتنی پیش ساخته مارکر بتنی یکی از محصولات ارائه شده از...

ادامه مطلب
منهول بتنی فاضلاب
12
مهر

منهول بتنی فاضلاب

منهول بتنی فاضلاب مطابق با کلیه استاندارد توسط صدف پردیس سپاهان طراحی و تولید گردیده. منهول فاضلاب برای متصل کردن چند شبکه و خط راه رو به هم مورد استفاده قرار...

ادامه مطلب
فونداسیون بتنی پیش ساخته
12
مهر

منهول بتنی برق و گاز

منهول بتنی برق و گاز  مطابق با کلیه استاندارد توسط صدف پردیس سپاهان طراحی و تولید گردیده. ویژگی ها و کاربرد های دریچه منهول بتنی یکی از بهترین پوشش هایی...

ادامه مطلب
منهول بتنی
12
مهر

منهول بتنی مخابراتی

منهول بتنی مخابراتی مطابق با کلیه استاندارد های مخابراتی توسط صدف پردیس سپاهان طراحی و تولید گردیده. از منهول مخابراتی و برق در پروژه های بزرگی مثل شبکه های گسترده انتقال...

ادامه مطلب