منهول بتنی
12
مهر

منهول بتنی مخابراتی

منهول بتنی مخابراتی مطابق با کلیه استاندارد های مخابراتی توسط صدف پردیس سپاهان طراحی و تولید گردیده. از منهول مخابراتی و برق در پروژه های بزرگی مثل شبکه های گسترده انتقال...

ادامه مطلب