فونداسیون بتنی پیش ساخته
12
مهر

منهول بتنی برق و گاز

منهول بتنی برق و گاز  مطابق با کلیه استاندارد توسط صدف پردیس سپاهان طراحی و تولید گردیده. ویژگی ها و کاربرد های دریچه منهول بتنی یکی از بهترین پوشش هایی...

ادامه مطلب