قیمت هندهول بتنی

قیمت هندهول بتنی آماده پیش ساخته

منهول بتنی
21
خرداد

منهول بتنی

منهول بتنی نوعی اتصال برای متصل کردن چند شبکه و خطوط لوله است که در مثلا سیستم فاضلاب و یا مسیر های دسترسی کابل های برق در زیر زمین...

ادامه مطلب
هندهول برق بتنی
30
اردیبهشت

هندهول برق بتنی

هندهول برق باکس بتنی است با سوراخ هایی برای عبور کابلها که قطر آن تنها به اندازه‌ فرو بردن دست ؛ جهت تمیز کردن یا بررسی کابل‌ها می باشد....

ادامه مطلب
هندهول
12
شهریور

هندهول بتنی فیبر نوری

هندهول بتنی فیبر نوری محصول هندهول بتنی فیبر نوری پیش ساخته تولید شرکت صدف پردیس سپاهان هندهول چیست؟ هندهول  یک دریچه‌‌ سوراخ‌ دار است که اندازه قطر آن تنها...

ادامه مطلب
هندهول
12
شهریور

هندهول بتنی آب و فاضلاب

هندهول بتنی آب و فاضلاب پیش ساخته تولید شرکت صدف پردیس سپاهان. هندهول چیست؟ جهت تعریف کامل تری از هندهول بتنی آب و فاضلابمی توان گفت هندهول محفظه یا دریچه...

ادامه مطلب
هندهول
12
شهریور

هندهول بتنی برق و گاز

هندهول بتنی برق و گاز پیش ساخته تولید شرکت صدف پردیس سپاهان. هندهول چیست؟ هندهول بتنی برق و گاز  یک دریچه‌‌ سوراخ‌دار است که اندازه قطر آن تنها به...

ادامه مطلب
هندهول
12
شهریور

هندهول بتنی مخابراتی

هندهول بتنی مخابراتی آدم رو بتنی مخابراتی پیش ساخته تولید شرکت صدف پردیس سپاهان. هندهول چیست؟ آدم رو یک دریچه‌‌ سوراخ‌دار است که اندازه قطر آن تنها به اندازه‌ فرو...

ادامه مطلب
هندهول
07
فروردین

هندهول

در ابتدا هندهول را تعریف میکنیم. هندهول در واقع یک محفظه یا مقطع دایره (استوانه ای) می‌باشد که در دیواره‌ آن سوراخ‌ هایی ایجاد شده و لوله‌ هایی جهت...

ادامه مطلب