پایه بتنی چراغ
03
خرداد

پایه بتنی چراغ

پایه بتنی چراغ روشنایی بتن پیش ساخته ای است که به عنوانه پایه چراغهای روشنایی استفاده میشود. که بتن به کار رفته در این فونداسیون پیش ساخته، بتن مسلح...

ادامه مطلب