تیرک شناسایی

مارکر شناسایی

تیرک شناسایی

تیرک شناسایی بتنی یا مارکر پیش ساخته جهت نمایش محل عبور کابل یا دیگر شبکه های گاز و آب مورد استفاده می گردد که به فواصل تعیین شده از طرف کارفرماها بر اساس نیاز فنی نصب می گردد. با توجه به سرقت کمتر مارکر شناسایی بتنی نسبت به فلزی در حال حاضر در دو نمونه ی سنگین و سبک در حال تولید است. همچنین مشخصات فنی آن ها در زیر آورده شده است.

جزئیات : تیرک شناسایی پیش ساخته بتنی با بهترین کیفیت توسط شرکت صدف پردیس سپاهان تولید میشود و از این محصول در پروژه های مخابرات زیرساخت که پروژه های نور یک و نور دو می باشد استفاده گردیده که این شرکت افتخار همکاری با شرکت های آزمون کیفیت و تداوم نور پارسیان را داشته است. از جمله محصولات دیگر صدف پردیس سپاهان میتوان جدول بتنی ، حوضچه بتنی ، دال بتنی، جی پلن بتنی ، سقف بتنی، سکوی بتنی نام برد

تیرک نوع یک

تیرک نوع دو

اشتراک گذاری: