کانال انتقال بتنی پیش ساخته
14
مهر

کانال انتقال بتنی پیش ساخته

کانال انتقال بتنی پیش ساخته مطابق با کلیه استاندارد توسط صدف پردیس سپاهان طراحی و تولید گردیده. یکی از این محصولات، کانال پیش ساخته بتنی و یا به نامی دیگر، آبرو بتنی پیش...

ادامه مطلب