هندهول پیش ساخته

حوضچه،هندهول،منهول،سکو،کافو،گلوه،تیرک مارکر علمک شناسایی،سقف،فنداسیون،فندانسیون، ODC، GPON،جی پان،کانال انتقال،هندهول پیش ساخته

هندهول
12
شهریور

هندهول بتنی فیبر نوری

هندهول بتنی فیبر نوری محصول هندهول بتنی فیبر نوری پیش ساخته تولید شرکت صدف پردیس سپاهان هندهول چیست؟ هندهول  یک دریچه‌‌ سوراخ‌ دار است که اندازه قطر آن تنها...

ادامه مطلب
هندهول
12
شهریور

هندهول بتنی آب و فاضلاب

هندهول بتنی آب و فاضلاب پیش ساخته تولید شرکت صدف پردیس سپاهان. هندهول چیست؟ جهت تعریف کامل تری از هندهول بتنی آب و فاضلابمی توان گفت هندهول محفظه یا دریچه...

ادامه مطلب
هندهول
12
شهریور

هندهول بتنی برق و گاز

هندهول بتنی برق و گاز پیش ساخته تولید شرکت صدف پردیس سپاهان. هندهول چیست؟ هندهول بتنی برق و گاز  یک دریچه‌‌ سوراخ‌دار است که اندازه قطر آن تنها به...

ادامه مطلب