نقشه فونداسیون پایه روشنایی

حوضچه،هندهول،منهول،سکو،کافو،گلوه،تیرک مارکر علمک شناسایی،سقف،فنداسیون،فندانسیون، ODC، GPON،جی پان،کانال انتقال،نقشه فونداسیون پایه روشنایی

پایه بتنی چراغ
16
مهر

پایه بتنی چراغ و دوربین

پایه بتنی چراغ و دوربین یکی از تولیدات صدف پردیس سپاهان طراحی و تولید گردیده است. پایه بتنی چراغ و دوربین یکی از مهم ترین بخش ها برای بیس...

ادامه مطلب
فونداسیون بتنی پیش ساخته
16
مهر

فونداسیون بتن پیش ساخته

یکی از تولیدات فونداسیون بتن پیش ساخته صدف پردیس سپاهان طراحی و تولید گردیده است.فونداسیون پیش ساخته محصولی که توسط ریخته گری بتن در یک قالب و یا فرم...

ادامه مطلب