منهول بتنی فاضلاب
12
مهر

منهول بتنی فاضلاب

منهول بتنی فاضلاب مطابق با کلیه استاندارد توسط صدف پردیس سپاهان طراحی و تولید گردیده. منهول فاضلاب برای متصل کردن چند شبکه و خط راه رو به هم مورد استفاده قرار...

ادامه مطلب