استخر بتنی پیش ساخته
14
مهر

استخر بتنی پیش ساخته

استخر بتنی پیش ساخته  یکی از تولیدات صدف پردیس سپاهان طراحی و تولید گردیده است.  امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی و برای استفاده بهینه از زمان، انواع استخر...

ادامه مطلب