قیمت درپوش بتنی چاه

حوضچه،هندهول،منهول،سکو،کافو،گلوه،تیرک مارکر علمک شناسایی،سقف،فنداسیون،فندانسیون، ODC، GPON،جی پان،کانال انتقال،درب و کلاف،قیمت درپوش بتنی چاه

پایه بتنی چراغ
16
مهر

پایه بتنی چراغ و دوربین

پایه بتنی چراغ و دوربین یکی از تولیدات صدف پردیس سپاهان طراحی و تولید گردیده است. پایه بتنی چراغ و دوربین یکی از مهم ترین بخش ها برای بیس...

ادامه مطلب
حوضچه ارت بتنی
16
مهر

خرید دریچه ارت بتنی

یکی از تولیدات دریچه ارت بتنی صدف پردیس سپاهان طراحی و تولید گردیده است. خرید دریچه ارت بتنی فروش دریچه ارت بتنی باکس است که دارای یک شینه یا...

ادامه مطلب