فونداسیون بتنی پیش ساخته
14
مهر

حوضچه بتنی ارتباطی

حوضچه بتنی ارتباطی یکی از تولیدات صدف پردیس سپاهان طراحی و تولید گردیده حوضچه بتنی چیست؟ این حوضچه بتنی ارتباطی برای حفاظت از انواع کابل‌های گذرنده از مسیر‌های زیرزمینی نیازمند محصولاتی...

ادامه مطلب