قسمت اصلی هندهول

حوضچه،هندهول،منهول،سکو،کافو،گلوه،تیرک مارکر علمک شناسایی،سقف،فنداسیون،فندانسیون، ODC، GPON،جی پان،کانال انتقال،درب و کلاف قسمت اصلی هندهول

هندهول
12
شهریور

هندهول بتنی مخابراتی

هندهول بتنی مخابراتی آدم رو بتنی مخابراتی پیش ساخته تولید شرکت صدف پردیس سپاهان. هندهول چیست؟ آدم رو یک دریچه‌‌ سوراخ‌دار است که اندازه قطر آن تنها به اندازه‌ فرو...

ادامه مطلب
هندهول
12
شهریور

هندهول بتنی پیش ساخته

هندهول بتنی پیش ساخته هندهول بتنی پیش ساخته پیش ساخته تولید شرکت صدف پردیس سپاهان. هندهول چیست؟ هندهول  یک دریچه‌‌ سوراخ‌دار است که اندازه قطر آن تنها به اندازه‌ فرو...

ادامه مطلب