فروش هندهول

حوضچه،هندهول،منهول،سکو،کافو،گلوه،تیرک مارکر علمک شناسایی،سقف،فنداسیون،فندانسیون، ODC، GPON،جی پان،کانال انتقال،فروش هندهول

هندهول
12
شهریور

هندهول بتنی آب و فاضلاب

هندهول بتنی آب و فاضلاب پیش ساخته تولید شرکت صدف پردیس سپاهان. هندهول چیست؟ جهت تعریف کامل تری از هندهول بتنی آب و فاضلابمی توان گفت هندهول محفظه یا دریچه...

ادامه مطلب
هندهول
12
شهریور

هندهول بتنی مخابراتی

هندهول بتنی مخابراتی آدم رو بتنی مخابراتی پیش ساخته تولید شرکت صدف پردیس سپاهان. هندهول چیست؟ آدم رو یک دریچه‌‌ سوراخ‌دار است که اندازه قطر آن تنها به اندازه‌ فرو...

ادامه مطلب