مارکر شناسایی بتنی پیش ساخته
12
مهر

مارکر شناسایی بتنی پیش ساخته

مارکر شناسایی بتنی پیش ساخته یکی از تولیدات صدف پردیس سپاهان طراحی و تولید گردیده. تیرک شناسایی یا مارکر بتنی جهت مشخص نمودن مسیر خط لوله نفت و گاز،...

ادامه مطلب