سکوی بتنی
19
اسفند

سکوی بتنی

 سکوی بتنی سکوی بتنی، سازه ی بتنی مسلح جهت قرار گرفتن تابلوهای برق و همچنین تابلوهای مخابراتی در محل ترانس می باشد. این سکوها با عیار بتن ۴۰۰ کیلوگرم...

ادامه مطلب