روش ساخت استخر بتنی

حوضچه،هندهول،منهول،سکو،کافو،گلوه،تیرک مارکر علمک شناسایی،سقف،فنداسیون،فندانسیون، ODC، GPON،جی پان،کانال انتقال،روش ساخت استخر بتنی

استخر بتنی پیش ساخته
14
مهر

استخر بتنی پیش ساخته

استخر بتنی پیش ساخته  یکی از تولیدات صدف پردیس سپاهان طراحی و تولید گردیده است.  امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی و برای استفاده بهینه از زمان، انواع استخر...

ادامه مطلب
استخر بتنی پیش ساخته
14
مهر

استخر بتنی آماده

استخر بتنی آماده یکی از تولیدات صدف پردیس سپاهان طراحی و تولید گردیده است. امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی و برای استفاده بهینه از زمان، انواع استخر پیش...

ادامه مطلب