علمک شناسایی بتنی پیش ساخته
14
مهر

علمک شناسایی بتنی پیش ساخته

علمک شناسایی بتنی پیش ساخته مطابق با کلیه استاندارد توسط صدف پردیس سپاهان طراحی و تولید گردیده. علمک شناسایی بتنی پیش ساخته مارکر بتنی یکی از محصولات ارائه شده از...

ادامه مطلب