حوضچه بتنی ارت

حوضچه بتنی ارت

حوضچه بتنی بازرسی ارت
14
مهر

حوضچه بتنی بازرسی ارت

حوضچه بتنی بازرسی ارت یکی از تولیدات صدف پردیس سپاهان طراحی و تولید گردیده حوضچه ارت بتنی یکی از مهم‌ترین بخش‌های سیستم ارت است که در اینجا به صورت کامل آن را معرفی...

ادامه مطلب
12
شهریور

حوضچه بتنی فیبر نوری

حوضچه بتنی فیبر نوری حوضچه بتنی فیبر نوری پیش ساخته تولید شرکت صدف پردیس سپاهان. با توجه به پیشرفت صنایع برق و مخابرات و توسعه همه جانبه تجهیزات و...

ادامه مطلب