حوضچه ارت بتنی
15
خرداد

حوضچه ارت بتنی

حوضچه ارت بتنی برای محافظت از صاعقه و نصب لوازم اتصال به زمین به کار میرود. در واقع این حوضچه ها وظیفه حفاظت از میله ارت را دارند و...

ادامه مطلب