لیست خدمات

پیشرو با نیاز روز

این شرکت در عرصه محصولات بتنی توانسته با اجرا و طراحی های خاص خود معضلات اجرایی را به حداقل برساند. شرکت صدف پردیس سپاهان افتخار همکاری با شرکت های بزرگی داشته.

Read More

توانمندی در تولید

می توان به رزومه این شرکت در همکاری با پروژه های بزرگ کشوری مانند پروژه های نور یک و دو و همچنین تمامی مخابرات های ایران با حفظ کیفیت اشاره نمود. شرکت صدف پردیس سپاهان افتخار همکاری با شرکت های بزرگی داشته.

Read More

مشتریان ما

مشتریان ما شرکت صدف پردیس سپاهان افتخار همکاری با شرکت های بزرگی داشته در زیر نام برخی از کارفرمایان محترم ذکر گردیده است . ۱- گروه تخصصی سماوات ۲-  شرکت مخابرات ایران ۳- شرکت مخابرات زیر ساخت ۴- شرکت مخابرات استان تهران ۵- شرکت مخابرات استان های اصفهان ، یزد ، کرمان ، قم و […]

Read More