هندهول

هندهول

 هندهول در واقع یک محفظه یا مقطع مربع یا دایره می‌باشد و در دیواره‌ آن سوراخ‌ هایی ایجاد شده و لوله‌ هایی جهت عبور کابل‌ ها و گرفتن انشعاب تعبیه شده است که فضای داخلی آنان از حوضچه ها ( منهول ) کوچکتر بوده و دسترسی به صورت دست دارند و عبور نفر در داخل آن به سختی و در بعضی موارد غیر ممکن می باشد. انواع هندهول با ابعاد مختلف در شرکت صدف پردیس سپاهان طراحی و تولید می شود. از موارد استفاده از این محصول می توان به انتهای مسیر های مخابراتی ،شهرک های صنعتی و طرح ترافیک شهرداری ها اشاره نمود.

 

جزثیات پروژه : در پروژه های مخابراتی کل کشور و پروژه های ترافیکی شهرداری ها  استفاده گردیده است.

محصول ابعاد داخلی ابعاد خارجی وزن
هندهول۱۲۰*۱۲۰ ۱۰۰*۱۰۰*۱۰۰ ۱۲۰*۱۲۰*۱۲۰ ۱۴۵۰
هندهول ۱۰۰*۱۰۰ ۸۰*۸۰*۸۰ ۱۰۰*۱۰۰*۹۲ ۱۱۵۰
هندهول۴۰*۶۰ ۶۰*۴۰*۴۴ ۸۰*۶۰*۶۰ ۴۸۰
هندهول چاله ارتی با مقره و شمس مسی ۳۰*۳۰*۱۵ ۴۲*۴۲*۱۵ ۳۵
هندهول با مقطع گرد ۷۶ ۶۰*۷۱ ۶۰*۷۶ ۳۵۰
هندهول ۷۰ *۷۰ ۵۰*۵۰*۸۱ ۷۰*۷۰*۷۰  
هندهول ۵۰*۵۰ ۵۰*۵۰*۵۰ ۶۰*۶۰*۵۸ ۱۵۰
هندهول ۳۵*۴۵ ۳۰*۳۵*۴۵ ۳۵*۳۷*۴۶ ۵۰

هندهول

هندهول ۱۰۰x100

هندهول ۱۲۰x120

اشتراک گذاری: