حوضچه بتنی تیپ سه ۳K پیش ساخته

حوضچه بتنی تیپ سه  ۳K پیش ساخته

حوضچه بتنی تیپ سه ۳K پیش ساخته یکی از اولین نوآوری های شرکت صدف پردیس سپاهان می باشد. طرح گسترده ۳k پیش ساخته در استان های مختلف کشور از جمله استان اصفهان، چهار محال بختیاری، مرکزی، سمنان و کرمان مورد استفاده قرار گرفته است.

حوضچه تیپ سه ۳k

حوضچه تیپ سه

اشتراک گذاری: