نحوه نصب حوضچه مخابراتی
26
مرداد

نحوه نصب حوضچه مخابراتی

نحوه نصب حوضچه مخابراتی

۱- حفاری

ابتدا با توجه به طول و عرض حوضچه از هر سمت ۲۵ سانتی متر بیشتر حفاری میکنیم . ارتفاع حفاری در شرایط خاص مثل موانع دیگر تاسیسات کنار حوضچه ممکن است با نظر ناظر تغییر کند.

پس از اتمام حفاری کف حوضچه را کاملا تراز کرده که جهت بهینه ریگلاژ میتوان از بیس ماکادان استفاده کرد.

۲- نحوه نصب

با استفاده از جرثقیل متناسب وزن نصب حوضچه ابتدا قسمت پایین حوضچه را با استفاده از چهار سیم بکسل به قلاب کف داخل به پایین گود هدایت کرده و در راستای کانال و داکت های حوضچه نصب شود.

سپس لبه های برآمدگی حوضچه را کاملا تمیز کرده و نوار های قیری را روی آ« قرار دهید. مقدار اور لوپ نوار از ۴ سانتی متر نباید کمتر باشد.

ثسمت فوقانی حوضچه را با جرثقیل تا سطح ۲۰ سانتی متر حوضچه تحتانی آورده و با کمک ۲ نفر کارگر که به صورت قرینه در هر گوشه قرار میگیرند و کاملا دو گوشه پایین و بالا را مقابل هم قرار داده و سپس به آرامی قسمت فوقانی را روی قسمت تحتانی نصب میکنند.

جهت بهینه زیر سازی اطراف حوضچه و جهت جلوگیری از نشست های اطراف فضای حوضچه و دیوار گود را میتوان شفته آهک یا گل انجام داد.

۳- نصب متعلقات خارجی

در صورت لزوم به گلوه ابتدا با استفاده از نوار قیری اطراف ورودی حوضچه گذاشته و گلوه را روی نوار قیری قرار میدهیم.

سپس درب و کلاف چدنی را روی گلوه قرار داده و پشت آن را با بتن مستحکم میکنیم.

۴- نصب متعلقات داخلی

نگهدارنده نردبان را در قسمت ورودی حوضچه قرار داده و با استفاده از چهار عدد پیچ و واشر آن را در محل ایندسلت قرار داده شده و در بتن ببندید.

پایه رکاب ۸۲ سانتی متر را در محل عبور کابل ها که در این نوع حوضچه  عدد در نظر گرفته شده با استفاده از دو عدد پیچ و واشر بین قسمت پایین حوضچه و بالا در چهار سمت حوضچه ببیندی ورودی هر کدام آن ۲ عدد رکاب ۲۵ سانتی متر قرار دهید.

بند کشی

با استفاده از پودر سنگ و سیمان به مقدار یک کیلوگرم بند کشی بین دو نصفه حوضچه را انجام دهید.