پایه بتنی چراغ
16
مهر

فونداسیون پایه چراغ و دوربین

فونداسیون پایه چراغ و دوربین یکی از تولیدات صدف پردیس سپاهان طراحی و تولید گردیده است.

فونداسیون پایه چراغ و دوربین یکی از مهم ترین بخش ها برای بیس کار و نصب دکل دوربین مداربسته فونداسیون آن است. برای این کار چندین روش وجود دارد که با توجه به محل اجرای کار، نوع دکل و … روش مناسب انتخاب و انجام می شود. همانطور که می دانید فونداسیون بخشی از سازه است که وظیفه اصلی آن انتقال نیرو از ستون ها به زمین و خاک اطراف آن است. نوع و ابعاد فونداسیون باید با توجه به مواردی مانند بافت و نوع خاک، جو آب و هوایی منطقه، میزان نیروی وارده و … مشخص شود.
دکل های دوربین در برابر باد و دیگر عوامل مستعد واژگونی هستند از این رو باید از فونداسیون مناسبی برای نصب آن ها استفاده کرد. فونداسیون های عمقی گزینه مناسب تری برای اجرای کار هستند اما در صورتی که محل نصب دارای زمین سنگی باشد می توان از فونداسیون های گسترده و سطحی و یا پیش ساخته استفاده کرد با این کار وزن بالای فونداسیون گشتاور ناشی از واژگونی را تحمل می کند.
نکته مهم در فونداسیون دکل دوربین نظارتی جزئیات تعداد، نوع طولی و تقویتی، شماره و فواصل میلگردها است که باید محاسبه و برآورد شوند این کار توسط مهندسین و متخصصین با تجربه قابل انجام است.