پیشرو با نیاز روز

این شرکت در عرصه محصولات بتنی توانسته با اجرا و طراحی های خاص خود معضلات اجرایی را به حداقل برساند. شرکت صدف پردیس سپاهان افتخار همکاری با شرکت های بزرگی داشته.