مشتریان ما

مشتریان ما

شرکت صدف پردیس سپاهان افتخار همکاری با شرکت های بزرگی داشته

در زیر نام برخی از کارفرمایان محترم ذکر گردیده است .

۱- گروه تخصصی سماوات

۲-  شرکت مخابرات ایران

۳- شرکت مخابرات زیر ساخت

۴- شرکت مخابرات استان تهران

۵- شرکت مخابرات استان های اصفهان ، یزد ، کرمان ، قم و مرکزی

۶- نیروی دریایی سپاه

۷- نیروی هوائی ارتش

۸- نیروی زمینی ارتش

۹- نیروی زمینی سپاه

۱۰- صنایع قطعات الکترونیک ( صاایران )

۱۱- ستاد مشترک ارتش

۱۲- شهرداری اصفهان

۱۳- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۱۴- دانشگاه صنعتی اصفهان

۱۵- دانشگاه تهران

۱۶- سازمان انرژی اتمی

۱۷- کارخانه الومینیوم سازی المهدی

۱۸- اسکله شهید رجائی بندر عباس

۱۹- سازمان آب و روستائی

۲۰- شرکت گاز

۲۱- اداره برق

۲۲- مجموعه ویلای زردنجان اصفهان

۲۳- مجموعه ویلا آستارا

۲۴- نوسازی مدارس کرمان

۲۵- کارخانجات ماشین سازی پیشرو یدک

۲۶- صنایع شیمیائی اصفهان ( پتروشیمی اصفهان )

۲۷- نیروی انتظامی اصفهان

۲۸- راه آهن

۲۹- شرکت علمی تحقیقاتی آزمون کیفیت

۳۰- کنسرسیوم تداوم نور پارسیان

و بالغ بر یکصد شرکت مخابراتی مرتبط با کانال سازی دیگر