خدمات

پیشرو با نیاز روز

این شرکت در عرصه محصولات بتنی توانسته با اجرا و طراحی های خاص خود معضلات اجرایی را به حداقل برساند. شرکت صدف پردیس سپاهان افتخار همکاری با شرکت های بزرگی داشته.

اطلاعات بیشتر

توانمندی در تولید

می توان به رزومه این شرکت در همکاری با پروژه های بزرگ کشوری مانند پروژه های نور یک و دو و همچنین تمامی مخابرات های ایران با حفظ کیفیت اشاره نمود. شرکت صدف پردیس سپاهان افتخار همکاری با شرکت های بزرگی داشته.

اطلاعات بیشتر

مشتریان ما

مشتریان ما شرکت صدف پردیس سپاهان افتخار همکاری با شرکت های بزرگی داشته در زیر نام برخی از کارفرمایان محترم ذکر گردیده است . ۱- گروه تخصصی سماوات ۲-  شرکت مخابرات ایران ۳- شرکت مخابرات زیر ساخت ۴- شرکت مخابرات استان تهران ۵- شرکت مخابرات استان های اصفهان ، یزد ، کرمان ، قم و […]

اطلاعات بیشتر