19
اسفند

حوضچه مخابراتی

حوضچه مخابراتی

حوضچه های مخابرات کانال هایی هستند که در مخابرات جهت انتقال کابل های الکتریکال و اپتیکال در زیر معابر شهری حفر می کند. بین دو حوضچه، ساب داکت هست و کابل ها را از درون این سابداکت ها به حوضچه بعدی انتقال می دهند. حوضچه ها در سه نوع حوضچه مخابراتی تیپ یک ، حوضچه مخابراتی تیپ دو و حوضچه مخابراتی ۳K در شرکت صدف پردیس سپاهان تولید می شوند.

حوضچه تیپ یک

حوضچه تیپ یک به صورت دو تکه می باشد و همانند حوضچه تیپ دو استاندارد مخابراتی است. حوضچه تیپ یک به علت فرم فیزیکی تکه بالایی آن توان باربری بالایی را در ترافیک سنگین جاده ای دارد.

حوضچه تیپ دو

حوضچه تیپ دو، دو تکه سفارشی وزن کم و ابعاد کوچک تری نسبت به حوضچه های تیپ دو عادی دارد. به همین دلیل در هزینه های حفاری و حمل و نقل آن صرفه جویی می شود.

حوضچه مخابراتی ۳K

حوضچه ۳K به منظور رفع مشکل مخابرات در سرعت اجرای پروژه طراحی شده.

این نوع به صورت پیش ساخته در کمتر از چهار ساعت با کیفیت بالای بتن تولید می گردد.

در صورت نیاز می توان با اضافه نمودن داکت طرح فوق را حتی به صورت ۵K هم مورد استفاده داد.

اگر شماهم یکی از پیمانکاران و مجریان طرح های مخابرات و یا برق و یا الکتریکال ویا صنایع حفاظت الکتریکی هستید ، بر لزوم بکارگیری از کابل کشی های زمینی و فراهم نمودن بسترهای زمینی انتقال دیتا و برق اذعان دارید. با توجه به اینکه هرگونه استفاده از مسیر های زمینی جهت انتقال برق و یا دیتا و یا خطوط مخابرات ، نیازمند مقاطعی برای بررسی و اتصال مجدد و هرگونه تقسیم بندی فیزیکی در بستر خاک می باشد.

بنابر این می بایست پس از طی یک مسیر از اجرای حفاری خطوط مخابرات یا نیرو و یا خطوط کابلی زمینی ، یک استیشن و یا ایستگاه و یا به اصطلاح جعبه تقسیمی را برای رسیدن به حداکثر کیفیت و بهره وری اجاد نمود . برای این منظور از یک سری از باکس های توخالی بتنی می توان استفاده کرد. این باکس ها با توجه به نیاز های مختلف ابعادی متفاوت داشته و با توجه به مناطق مختلف با ضخامت ها و اشکال مختلفی ساخته می شوند.
اسامی این باکس های بتنی توخالی با توجه به عملکردشان می تواند به صورت زیر دسته بندی گردد.

۱- منهول بتنی پیش ساخته (حوضچه بتنی)

۲- هندهول بتنی پیش ساخته

۳- حوضچه بتنی مخابراتی

۴-حوضچه های بتنی کنترل ترافیک

۵- حوضچه بتنی پیش ساخته

۶-منهول های پیش ساخته

حوضچه های مخابراتی تیپ یک
حوضچه تیپ یک